TAMMERKONE OY

TIETOSUOJASELOSTE JA EVÄSTEET

REKISTERINPITÄJÄ

Tammerkone Oy
Ruotsinraitti 17
37500 Lempäälä

tammerkone@gmail.com
+358 400 604 577

REKISTERIN NIMI

Tammerkone Oy:n asiakasrekisteri

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

tammerkone@gmail.com
+358 400 604 577

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteritietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaasta:

Asiakkaan tai asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot
Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi
Asiakkaan tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Asiakkaan tai yhteyshenkilön puhelinnumero
Yhteyshenkilön asema yrityksessä
Yrityksen laskutustiedot
Muut asiakkaan tai yhteyshenkilön antamat tiedot

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaat itse

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tammerkone Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja saatetaan säilyttää ja käyttää ETA:n ulkopuolella Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Toimijat täyttävät EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Tammerkone Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa.

REKISTERÖIDYN TARKASTUS- JA KIELTO-OIKEUS

Teillä on oikeus tarkastaa Teitä koskevat asiakasrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

Teillä on oikeus kieltää Tammerkone Oy:tä käsittelemästä teitä itseänne koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointia varten.

TIETOJEN KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN

Tammerkone Oy oikaisee, poistaa tai täydentää viipymättä joko omasta aloitteestaan tai Teidän vaatimuksestanne Teitä koskevan, rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

YHTEYDENOTTO

Tarkastuksen toteuttamiseksi ja tietojen korjaamiseksi Teidän tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän tietokoneelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden avulla kerätään tietoja Tammerkone Oy:n sivujen käytöstä. Tarkoituksena on parantaa sivujen sisältöä ja toimivuutta, kehittää liiketoimintaa ja kohdentaa markkinointia. Yksittäistä käyttäjää ei voi tunnistaa.

Voit estää evästeiden tallentamisen laitteellesi, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimesi asetuksista. On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.